Misión, visión y valores

MISIÓN

Contribuir al desarrollo de la Sociedad a través de la prestación de nuestros servicios mediante procesos que aseguren la Calidad de la obra, la Seguridad de las personas y la protección del Medio ambiente. Contribuir al desarrollo personal y profesional de las Personas y asegurar nuestra permanencia a largo plazo, creando valor para Clientes, Usuarios y Socios.

 

 

 

 

ZEREGINA

 

Gizartearen garapenari laguntzea proiektuen kontsultoretzaren bidez, eraikinak sustatuz, eraikiz eta birgaituz, eta jarduera horietarako zerbitzuak emanez. Hori guztia obraren kalitatea, pertsonen segurtasuna eta ingurumena babestea bermatzen duten prozesuak erabiliz. SLK enpresan lan egiten duten eta harekin elkarlanean aritzen diren pertsonen garapen pertsonalari eta profesionalari laguntzea eta SLK enpresaren iraunkortasuna ziurtatzea epe luzera, balioa sortzeko bezeroentzat, erabiltzaileentzat eta bazkideentzat

 

VISIÓN

Fuerte implantación en el mercado del País Vasco y Estatal, referente destacado del sector tanto de forma independiente como a través de la colaboración con Empresas del Sector mediante agrupaciones empresariales y/o nuevas Sociedades.

 

 

 

 

 

 

IKUSPEGIA

 

Euskadi Erkidegoan zein estatuan ondo sendotuta dagoen Enpresa Taldea finkatzea -garatzen dituen jarduera lerroen bidez sektoreko erreferente nabarmena da-, bai taldea bakarrik, bai Sektoreko beste enpresa batzuen lankidetzarekin, enpresa-taldeak edo eta beste sozietate batzuk sortuz.

 

VALORES

- Respetar y proteger los Derechos Humanos
- Combatir la discriminación de las personas
- Cuidar el Medio Ambiente
- Cumplir la Legalidad vigente.
- Ofrecer calidad en productos y servicios con capacidad técnica, recursos humanos y materiales, rentabilidad, y solvencia,
- Asegurar la trascendencia de la Organización en el futuro.

 

 

BALIOAK

 

- Giza eskubideak errespetatzea eta babestea
- Pertsonen diskriminazioari aurre egitea
- Ingurumena zaintzea
- Indarrean dagoen legezkotasuna betetzea.
- Kalitatea eskaintzea gaitasun teknikoa duten produktu eta zerbitzuetan, giza baliabideetan eta baliabide materialetan, errentagarritasunean eta kaudimenean,
- Erakundeak etorkizunean izango duen garrantzia bermatzea.