Principales magnitudes económicas

Principales magnitudes económicas de SLK / SLKren zenbaki ekonomiko nagusiak

 

En un entorno desfavorable, el grupo SLK ha conseguido mantener su Patrimonio Neto como garantía para acometer nuevos proyectos con solvencia.


Egoera aldekoa ez bada ere, SLK taldeak Ondare Garbia mantentzea lortu du, eta horrek bermatu du gaitasuna duela kaudimen nahikoarekin proiektu berriei ekiteko.